Audits

We voorzien u in onafhankelijke en waardevolle audit analyses en -resultaten, zodat u geïnformeerd bent waar eventuele tekortkomingen en 'gaps' in uw systeem zijn. Hiermee verkrijgt u inzicht in wat de meest geschikte verbeteractie zou kunnen zijn. Het doel hierbij is om in overeenstemming te blijven (of te komen) met relevante normen en mogelijke veranderingen hierbinnen. We doen dit door aanbevelingen en/of alternatieven op te stellen die specifiek voor uw situatie zijn. 

Onze auditoren zijn allen IRCA erkend en geregistreerd zodat u zeker bent van de juiste expertise die complexere organisatieprocessen begrijpen. Dit betekent impliciet dat onze auditoren veelal ook werkzaam zijn voor certificerende instellingen en of notified bodies.  We begrijpen de complexiteit van menselijk gedrag in een organisatiecultuur. We weten hoe organisatierisico's geïdentificeerd en gemitigeerd kunnen worden. 

Onze auditoren zijn veelal IRCA geregistreerd en hebben significante expertise opgebouwd in o.a. de volgende gebieden: 

  • Auditeren tegen ISO standaarden waaronder ISO 9001 en ISO 13485 
  • CE product dossiers
  • Beoordeling van klinische evaluaties 

Onze focus is het identificeren van bestaande en potentiële risico's in uw managementprocessen en product gerelateerde processen. Hiermee dragen we u oplossingen aan om potentiële nalatigheid en product aansprakelijkheidsrisico's te voorkomen.

Nieuws

  • UKRP-services
      The UK medical device regulatory system is independent of the European Economic Area (EEA). All medical device manufacturers will need to follow UK laws for (in vitro) medical devices, based on the EU regulations EU-MDR 2017/745 and EU-IVDR 2017/746. All non-UK manufacturers must have a UK-based UK Responsible Person (UKRP) designated and registered at the MHRA, and take the responsibility for the product in the UK. The UKRP is the equivalent of an EU Authorised Representative. UK-based manufacturers need to appoint an EU Authorized Representative. UK comprises England, Scotland, and Wales. Northern Ireland is part of the UK, but…

Whitepaper